Cảm biến nhiên liệu Ligo

4.500.000 


– Quản lý tiêu hao dầu

– Đầy đủ các báo cáo

– Độ chính xác tới 95%

– Sử dụng được trên xe tải

– Nhân viên lắp tận nơi

Gọi 098.808.2529