Camera nghị định 47 – TC400

4.000.000 


– Đáp ứng Nghị Định 47

– Dành cho xe đăng kiểm

– Lắp đặt tận nơi

– 2 mắt trước – trong xe

– Xem video trực tuyến

Gọi 098.808.2529