Shop

1.200.000 


- Hợp chuẩn QCVN31

- Lắp cho xe biển vàng

- Miễn phí năm đầu

- Công nghệ 4G

- Lắp đặt tận nơi

1.200.000 


- Xem trên điện thoại

- Lịch sử lưu 3 tháng

- Xem điểm dừng đỗ

- Lắp đặt tận nơi

- Bảo hành 24 tháng

1.500.000 


- Xem trên điện thoại

- Xem lại lộ trình

- Xem điểm dừng đỗ

- Nhân viên lắp tận nơi

- Bảo hành 24 tháng

1.590.000 


- 8 x 5 x 1.2 (cm)

- Lịch sử lưu 3 tháng

- Thực tế 5 - 7 ngày

- PIN 3.000 mAh

- Lắp đặt tận nơi

1.590.000 


- Xem trên điện thoại

- Xem lại lộ trình

- Xem điểm dừng đỗ

- Bảo hành 24 tháng

- Lắp đặt tận nơi

2.000.000 


- 8 x 5 x 2.5 (cm)

- Pin 6.500 mAh

- Thực tế 15 -20 ngày

- Lịch sử lưu 3 tháng

- Lắp đặt tận nơi

2.800.000 


- PIN 10.000 mAh

- Thực tế 15 - 20 ngày

- Có đế nam châm

- Lịch sử lưu 3 tháng

- Xem trên điện thoại

4.000.000 


- Đáp ứng NĐ 47

- Xe biển vàng

- Tích hợp định vị

- Miễn phí năm đầu

- Lắp đặt tận nơi

4.500.000 


- Đáp ứng NĐ 47

- Xe biển vàng

- Tích hợp định vị

- Miễn phí năm đầu

- Lắp đặt tận nơi

098.808.2529
Zalo