Định vị không dây A9+ 4G

2.200.000 


– Pin khoảng 15 ngày

– Lịch sử lưu 3 tháng

– Quản lý bằng điện thoại

– Tặng SIM 4G Dữ liệu

– Nhân viên lắp tận nơi

Gọi 098.808.2529